top of page

Board Members

Deepak K Sunuwar

Mohan K Sunuwar

Manoj K Sunuwar

Bhoj K Sunuwar

Angeela Sunuwar

Bishal Sunuwar

Sudeep Sunuwar

Usha Sunuwar

Sher K Sunuwar

Sharmila Sunuwar

Khiroj Sunuwar

_DSC5637_edited_edited.jpg

Raju Sunuwar

Bhujee League 14 Financial Update

Bhujee League 13 Financial Update

C.P Mulicha

Khem Mulicha

Vishal Rai

Gopal Rai

Subash Sunuwar

Kajiram Sunuwar

Ramesh Rai

Binod Pun

Pema Tamang

Anil Rai

Bhakta Sunuwar

Dilliram Sunuwar

Chandra Kormocha

Yudda Sunuwar

Dinesh Rai

Rajkumar Yakkha

Bikash Gurung

Pavee Rai Sunuwar

Sponsors Section

Umakunda League Trophy Sponsors

Deepak K Sunuwar

C  P Sunuwar

Andrew Chalk 

Samjhana Sunuwar

Manju Sunuwar

Prajwal Sunuwar

Shristi Sunuwar Gurung

Samjhana Sunuwar Gurung

Darshan Sunuwar

Rampyari Sunuwar 

Samser rai

raj jung bahing

jiten bhujel

BL13/14

Shristi S Gurung

Shanti Sunuwar

Nbn Sunuwar

NbndraSunuwar

Gham Sunuwar 

KmalaSunuwar

J.P. Sunuwar

Bir Pun

Milan Sunuwar

Hari Sunuwar

Arun Kormocha

NirmalSunuwar

Nirma Pun

Dipak Mulicha

Yogen Sunuwar

Purna S Baraily

Rajesh Thapa

Mousam Rai

Sam Sunuwar

Padam Limbu

bottom of page